Neubližuj

Tu sú tri najdôležitejšie rady pre pastorov/duchovných:

  • neubližuj
  • nedôveruj vlastnému úsudku
  • neunáhli sa.

Začneme prvou. Keď ti obeť týrania povie túto informáciu a požiada ťa o pomoc s jej situáciou, tvoja prvá povinnosť je konať v záujme jej bezpečnosti. To, že za tebou prišla a odhalila, čo sa v jej živote deje, pre ňu predstavuje obrovské riziko. Očakáva, že akýkoľvek krok, ktorý podnikla, aby odhalila týranie, pravdepodobne vyústi do odvety a dúfa, že jej pomôže ochrániť ju. Prinajmenšom dúfa, že to ešte nezhoršíš.

Aby bolo toto (veľmi odôvodnené) očakávanie splnené, existuje niekoľko veľmi dôležitých princípov, ktoré môžeš dodržať. Tým prvým je orientovať všetky rady a odporúčania bezpečným smerom. Aj keby to malo byť prehnané, prílišnou opatrnosťou niet čo stratiť a ak by si nebol dostatočne opatrný, mohlo by to zapríčiniť obrovskú ujmu.

Takisto je dôležité zaviazať sa k mlčanlivosti.

Tzn. že nič z toho, čo ti bolo povedané, by nemalo byť použité (nijakým spôsobom a za nijakým účelom) bez vyjadreného súhlasu dotyčnej a tento súhlas má zahŕňať: presne to, s čím súhlasí, že o tom môžeš hovoriť, kedy to môžeš hovoriť a s kým o tom môžeš hovoriť. Po druhé, takisto si musíš dávať veľký pozor, aby si dobre rozumel tomu, že hoci sa dotyčná mohla cítiť bezpečne v súvislosti s tým, že urobila tento krok naproti tebe, ani tak to bezpečné nemusí byť!

Ďalšia vec, ktorú potrebuješ vedieť je, že všetko, čo povieš a urobíš – bude s istotou použité proti obeti. Tvoje slová budú prekrútené, aby to vyvolalo dojem, že stojíš za tyranom a neveríš obeti. Budeš považovaný za neveriaceho a skeptického, hoci to tak nie je, a všetko, čo urobíš, bude interpretované podľa tohto tvrdenia. Keď budeš konfrontovať tyrana, ten bude obeť následne cestou domov obviňovať a bude po nej revať. Ak budeš konfrontovať obeť, prenasledovanie neprestane.

Ak sa s nimi stretneš oddelene, tyran sa bude snažiť čo najviac z toho vyťažiť. Ak tyrana „prekukneš“, staneš sa terčom jeho útokov ty. Nebudeš dosť biblický, dosť nestranný alebo to nebudeš dostatočne chápať. Budeš neustále a prehnane kritizovaný, no do očí ti bude hovoriť, že si Boží muž a že je veľmi vďačný za to, že si súčasťou jeho života.

To je dôvod, prečo pastori/duchovní dostávajú od obete protichodné informácie. Kroky a slová pastora/duchovného boli v ušiach obete také poprekrúcané, keď znova a znova počúvala ten príbeh tak, aby vyhovoval zámerom tyrana, že viac jej nezostáva nič iné, len uveriť tomu alebo sa tak aspoň tváriť. Nakoniec bude prinútená zrušiť poradenstvo a uviesť aj nejaký dôvod, čo v tebe vyvolá dojem, že si to rozmyslela alebo to celé zveličila. Nezískaš kompletný obraz o tom, čo sa u nich doma deje.

https://pomoctyranym.sk/tyranie-a-cirkev-clanok/

Ak nemáš ublížiť, budeš musieť venovať čas tomu, že sa budeš učiť o vzťahových dynamikách pri týraní a o tom, ako sú zneužívané biblické texty k tomu, aby iniciovali a udržiavali deštruktívne a tyranizujúce vzťahy. Preto robíme túto službu a pozývame ťa, aby si sa s nami skontaktoval. Takisto si to bude vyžadovať určitú mieru odvahy, pretože mnohé zo štandardných a dogmatických postupov pri vysvetľovaní určitých vzťahových záležitostí podľa Písma nie sú presné a to najmä v tom, že zanechávajú otvorené dvere (a často sú dokonca podporované) pre ešte väčšiu ujmu.

Nájdi si čas, aby si rozmýšľal a učil sa o tomto systéme, ktorý funguje v tyranizujúcich vzťahoch, miluj s opatrnou pokorou a budeš lepšie vyzbrojený, aby si nikomu neubližoval.