Prečo nemáš brať narcistický hnev osobne

Poznáš tú desivú smršť narcistického hnevu a impulzívneho správania? Máš pocit, že si musíš neustále dávať pauzu alebo sa spochybňuješ, pretože sa bojíš jeho reakcie? Zdá sa ti, že ťa trestá – hoci si si nie istá, čo si urobila zle? Buďme úprimní. Jednanie s narcistom môže byť veľmi vyčerpávajúce.

K narcistickému hnevu dochádza, keď sa objavia trhliny v jeho fasáde. Keďže narcista má veľmi krehké ego, túto masku môže narušiť hocičo. No najčastejšie si svoj hnev necháva pre ľudí, ktorí ho milujú najviac – pre svojho partnera, deti a blízkych priateľov.

Pochopiť narcistický zúrivý hnev

K narcistickej zúrivosti dochádza vtedy, keď narcista nedostane to, čo chce. No táto zúrivosť nie je rovnaká ako hnev iných ľudí. Každý sa nahnevá, ale narcistická reakcia na túto emóciu je oveľa zákernejšia. K jeho hnevu dochádza v reakcii na narcistické zranenie, ku ktorému dochádza vtedy, keď má narcis pocit, že je odhalený. Keďže toto odhalenie spúšťa veľmi intenzívnu zraniteľnosť, narcista vie reagovať iba jediným spôsobom: hnevom a nenávisťou.

Musí sa cítiť silný a tak, že má veci pod kontrolou, takže urobí všetko, čo sa dá, aby si obnovil svoju rovnováhu, keď má pocit, že ju stratil. Cieľom jeho hnevu nie je jednoducho nahradiť túto emóciu, ale ublížiť ti – narcista sa usiluje o pomstu a chce, aby si sa cítila vinná, znepokojená či zmätená za to, že si ho urazila.

Čo spúšťa narcistický hnev?

Niekedy je narcistický spúšťač zrejmý. Napr. môžeš rozpoznať, že sa pri hádke cíti ohrozený alebo vtedy, keď sa mu nedostane dôležité povýšenie. Inokedy sa zdá, že príčina jeho zúrivosti nie je známa. Niečo sa stalo, no narcista môže svoje pocity zadržiavať, aby ťa zranil alebo v tebe vyvolal zmätok.

Pozrime sa na niektoré spúšťače narcistického hnevu:

Skutočná alebo vnímaná kritika

Akákoľvek negatívna spätná väzba môže narcistu rýchlo dostať do vývrtky. Kritika preňho znamená odmietnutie a odmietnutie predstavuje masívny úder do jeho narcistického ega. Aj keď sa niekto snaží byť nápomocný alebo konštruktívny, narcista to takto nevidí. Takéto správanie často vníma ako brutálny útok proti jeho charakteru.

Keď pozornosť dostáva niekto iný

Ako vieš, narcisti milujú, keď sú stredobodom pozornosti. Chcú, aby sa neustále všetko krútilo okolo nich. Keď to tak nie je, závidia, hnevajú sa a cítia sa neistí. Často reagujú sabotovaním dotyčného, jeho ponižovaním alebo sa správajú tak, aby pozornosť presunuli na seba.

Potreba prispôsobovať sa

Narcisti chcú, aby bolo všetko podľa nich. Majú pocit zvláštnej privilegovanosti nad druhými a predpokladajú, že základné zákony sa na nich nevzťahujú. V prípadoch, keď sa musia podriaďovať určitým veciam, často hromžia, sťažujú sa, urážajú alebo svoje záchvaty zúrivosti prejavujú iným spôsobom. Často robia rôzne úskoky, aby si získali špeciálne jednanie.

Byť konfrontovaný alebo braný na zodpovednosť

Nič nenazúri narcistu viac ako to, keď mu hovoria, ako jeho činy ovplyvňujú druhých. Prinajmenšom očakávajú utvrdenie, no najčastejšie obdiv a nadmernú chválu. Ak sú konfrontovaní, reagujú prehnane – nastupuje popieranie, násilie, zdôvodňovanie – akékoľvek obranné mechanizmy, ktoré majú k dispozícii.

Odmietnutie

Hranice sú zaručený spôsob ako spustiť narcistický hnev. „Nie“ pre nich znamená jasné odmietnutie a to je pre narcistu nepredstaviteľné. Ak niekto neumožňuje jeho správanie, spúšťa to reťaz reakcií, keď sa cíti zradený a nerešpektovaný. Aby tieto emócie kompenzoval, má potrebu útočiť.

Cítiť sa menejcenný

Rozmýšľaš niekedy, prečo väčšina narcistov obyčajne neskúša nové veci? Je to preto, lebo chcú byť majstri – chcú zaručené výsledky úspešného vystupovania. Narcistická zúrivosť sa dá spoznať podľa ich reakcií na zlyhanie či stratu. Za svoje nešťastie obviňujú niečo alebo niekoho alebo hneď na začiatku poprú to, že by im na ich vystúpení záležalo.

Koho to najviac ovplyvňuje?

Divíš sa, ako narcistovi prechádza také hrozné správanie? Je veľká pravdepodobnosť, že druhí ľudia nemajú tušenia o jeho pravej tvári. Nanešťastie sú to práve jeho najbližší, ktorí sú najviac bití jeho zúrivosťou. Zručný narcista vie, ako ukryť svoje odporné správanie, aby druhých zmanipuloval. Keď je to potrebné, vie sa zdržať a nasadiť si falošnú masku. Je to súčasť jeho stratégie prežitia. To je dôvod, prečo sú pre mnohých veľmi atraktívni a majú ich radi.

Veď keby boli neustále krutí, nedokázali by nadviazať nijaké vzťahy. Preto aby oklamali ľudí, používajú to najlepšie správanie. To vysvetľuje, prečo sa vonkajšiemu svetu zdajú takí láskaví a očarujúci, hoci k tebe sú v tom istom čase nesmierne krutí. Uvedomujú si, že si ťa vedia udržať a že zdanlivo si ich správanie akceptovala.

V niektorých prípadoch je narcistická zúrivosť taká zrejmá, že si ju všimne každý. No to je skôr výnimka ako pravidlo. Zruční narcisti vedia ako vystupovať tak, aby ich druhí mali radi a tak si udržiavajú vo svojej komunite dobré postavenie.

Ako vyzerá narcistický hnev?

Narcistická zúrivosť môže mať rôzne odtiene. Niektorí reagujú rovnako po každom zranení. Iní to menia, pretože chcú, aby si v tom mala neustály zmätok a bola vždy na pozore. V závislosti od ľudí či situácií môžu používať rôzne taktiky.

Výbušnosť

Vo väčšine prípadov narcista vybuchuje a je veľmi náladový. Môže emocionálne alebo fyzicky zaútočiť. Cieľ je jasný: chce druhému spôsobiť bolesť, aby ju odsunul od seba na toho druhého. Tento typ narcistu je vždy nebezpečný. Je schopný spôsobiť vážne poškodenia a keďže sú jeho nálady také premenlivé, nikdy nevieš, či mu nebudeš stáť v ceste.

Pasívna agresivita

„O čom hovoríš? Nie som nahnevaný.“

„Je mi jedno, čo robíš.“

„Nie, nič sa nedeje.“

U tých viac skrytých narcistov sa zúrivosť prejavuje viac rafinovanejšie a rezervovanejšie. Narcista môže reagovať napr. jednoslovne a používať pasívnu agresivitu. Ak sa ho opýtaš, či je v poriadku, v obrannom postoji bude tvrdiť, že je ok. Niekedy ťa bude trestať tichom a úplne ťa bude ignorovať. Toto je jedna z najhorších manipulatívnych taktík, aké človek môže robiť. Vie, že takáto reakcia u teba vyvolá úzkosť – ráta s tým, že sa budeš cítiť stále horšie a východisko budeš hľadať u neho. Výsledkom je, že okolo neho chodíš po špičkách. Zdá sa, že čokoľvek povieš alebo urobíš, je zlé.

Gaslighting

„Ja sa vôbec nehnevám. To ty si nahnevaná!“

„Musel som to urobiť, lebo ťa milujem.“

„Neurobil som nič zlé – si hrozne podozrievavá.“

„Si si istá, že sa to stalo? To nemôže byť pravda.“

Veľa narcistov používa túto techniku, aby si o sebe začala pochybovať. Môžu veci popierať, zdôvodňovať, zadržiavať alebo skresľovať informácie. Často máš následne pocit, že si precitlivelá. Občas ťa to môže viesť k nerozhodnosti alebo beznádeji. Gaslighting sa môže skončiť v momente, kedy si to narcista želá. Zrazu sa začne správať úplne normálne. Tieto časté prechody v tebe iba posilňujú zmätok. Rozmýšľaš, či naozaj reaguješ prehnane.

Špinavá kampaň

„Je šialená! Ona je tá, čo potrebuje pomoc.“

„Vieš si predstaviť, že mi to povedala po všetkom, čo som pre ňu urobil?“

„Vieš, že celý čas brala drogy? Mal som o tom hovoriť skôr.“

Ak si zranila narcistické ego, bude sa snažiť pošpiniť tvoje dobré meno tým, že ťa bude pred inými kritizovať. Chce druhých poštvať proti tebe a zároveň si získať ich sympatie. Táto kampaň je vždy o treste a moci. Keďže si mu ublížila, musí ti ukázať, kto to má pod kontrolou a ty musíš znášať následky.

Ako zvládať narcistickú zúrivosť

Najdôležitejšie je, aby si z tejto situácie odišla. Keď vidíš, že sa v narcistovi dvíha hnev, nesmieš mu byť k dispozícii – fyzicky ani emocionálne. Pamätaj, že táto metóda spustí ešte väčšiu zúrivosť, tak sa na to priprav. Môže reagovať ešte prchkejšie alebo pasívno-agresívne. Tiež sa môže snažiť získať si tvoj súcit. Toto sú typické reakcie – zhoršuješ jeho zranenie a on nevie, ako túto bolesť riešiť.

Neber to osobne

Táto zúrivosť nie je o tebe. Je to o tom, že narcista sa cíti nerešpektovaný alebo ponížený. Bez ohľadu na to, čo urobíš, nebude to stačiť. Snaž sa oddeliť od svojich emócií a pripomínaj si, že je to JEHO problém.

Zostaň pokojná a neutrálna

Vyhýbaj sa tomu, aby si sa zapojila do tejto drámy. Aj negatívna pozornosť je pozornosť a narcista bude mať obrovský úžitok z tvojho emocionálneho stavu. Namiesto toho sa správaj znudene a tak, akoby si si neuvedomovala jeho spúšťače. Nepodľahni jeho neuhasiteľnému smädu po narcistickom sýtení.

Drž sa svojich hraníc

Hranice nie sú o ochrane narcistu, ale o tvojej ochrane a o tom, aby si bola v bezpečí. Tvoje hranice by mali byť jasné, výstižné a nemenné. Pamätaj – ak mu podáš prst, chce celú ruku! Ak ťa tento chaos ničí, rozmýšľaj o čo najviac obmedzenom kontakte.

Záverečné myšlienky

Zaslúžiš si viac ako manipuláciu a emocionálne týranie. Zaslúžiš si slobodu, aby si sa mohla tešiť zo života a obklopiť sa ľuďmi, ktorí ťa podporujú.

Uzdravovanie zahŕňa prepísať všetko to, o čo sa narcista snažil, aby si tomu uverila. Vyžaduje si nové vybudovanie svojej identity – alebo v mnohých prípadoch vybudovať si identitu po prvý raz.

Podobne, ako keď sa niekto zotavuje z látkového zneužívania, aj ty potrebuješ program uzdravenia z narcistického týrania, ktorý ti pomôže vyhnúť sa recidíve tým, že sa budeš učiť o sebe, o svojich návykoch a spúšťačoch.

Why You Shouldn’t Take Narcissistic Rage Personally – Kim Saeed: Narcissistic Abuse Recovery