Prečo poradenstvo s tyranom nefunguje

Ako vyzerá poradenstvo s narcistom? Málo empatie alebo žiadna, neuveriteľné vnímanie zvláštnej privilegovanosti, manipulácia a lži – to je len niečo zo správania tvojho partnera, vďaka ktorému môžeš vedieť, že máš do činenia s narcistom.

Tento človek kedysi vyhlasoval, že ty a on ste spriaznené duše a sľuboval ti nádhernú budúcnosť. Teraz zúfalo dúfaš, že partnerské poradenstvo spôsobí, že ten úžasný čas sa opäť vráti. Nepočítaj s tým. Párové poradenstvo s narcistom nefunguje – a dokonca sa skôr obráti proti tebe.

Tu sú tri základné dôvody, prečo je párové poradenstvo s narcistom odsúdené na zlyhanie – a môže dokonca spôsobiť ešte viac škody.

1. Narcisti sa absolútne netúžia zmeniť

Výraz „narcista/narcis“ sa začal všeobecne používať na každého, kto vo vzťahu zapríčiňuje týranie. Ak má tvoj partner stav, ktorý je možné diagnostikovať, môže to byť narcistická porucha osobnosti alebo antisociálna porucha osobnosti či v extrémnych prípadoch psychopatia. Ľudia s týmito poruchami osobnosti druhých využívajú, vykorisťujú a manipulujú nimi – a to najmä partnerov a členov rodiny. Vo vzťahoch sú emocionálne, psychicky, finančne, sexuálne či fyzicky tyranizujúci – alebo všetko dokopy.

Podľa Diagnostického a štatistického manuálu Americkej psychiatrickej asociácie (DSM-5) sú poruchy osobnosti trvalé vzorce vnútornej skúsenosti a správania, ktoré sú stále prítomné, nemenné a stabilné. Ak má tvoj partner poruchu osobnosti, je súčasťou toho, kým je – a to sa pravdepodobne nezmení, iba ak by sám vyhľadal intenzívnu individuálnu terapiu.

Ak má terapia fungovať, musel by sa chcieť zmeniť. No ľudia, ktorí majú naozaj narcistickú poruchu osobnosti nevidia dôvod, prečo by sa mali zmeniť. V skutočnosti sa dokonca považujú za lepších než sú ostatní.

2. Narcistickí partneri sa môžu pokúšať kontrolovať terapiu a spojiť sa s terapeutom proti tebe

Čo sa stane, keď ľudia, ktorí sú v tyranizujúcom vzťahu, hľadajú terapiu? Presne túto otázku sme s kolegami skúmali v prieskume „Lovefraud Therapy Satisfaction Survey“, do ktorého bolo zapojených 544 ľudí. 281 z nich, vrátane 26 mužov, opísalo svoje skúsenosti s párovou terapiou. Tieto údaje boli prezentované na Celonárodnej konferencii o zdraví a domácom násilí v septembri 2017. Takže keby si šla na párové poradenstvo s narcistickým partnerom, čo by si mala očakávať? 30 percent respondentov odpovedalo, že ich partneri spolupracovali a 28 že nespolupracovali. 65 % odpovedalo, že ich partner poradcu celkom očaril, 51 % uviedlo, že ich partner obviňoval. 53 % uviedlo, že ich partneri sa snažili mať pod kontrolou celé poradenské sedenie.

Takisto sme sa pýtali, či sa tyrani pokúšali získať si terapeuta na svoju stranu. 13 % uviedlo, že nie, 17 % uviedlo, že sa to do istej miery stalo a 52 % povedalo, že sa to stalo.

Narcisti, ľudia s antisociálnymi črtami a zriedkavejšie aj psychopati, sú manipulátori – a presne toto robia aj počas terapie. Okúzlia terapeutov, vinu zvalia na teba, snažia sa mať sedenia pod kontrolou a robia všetko preto, aby si terapeuta získali na svoju stranu a postavili sa proti tebe. A nanešťastie, sú veľmi často úspešní.

Jeden z respondentov napísal: „Počas sedení som bola taká nestabilná a on bol taký pokojný a očarujúci, že preňho bolo neskutočne jednoduché získať si terapeuta a primäť ho k tomu, aby si myslel, že skutočným problémom som ja.“ Prečo niektorí terapeuti nedokážu vidieť túto manipuláciu?

3. Mnohí terapeuti v skutočnosti nerozumejú tyranizujúcim črtám osobnosti

V spomínanom prieskume respondenti odpovedali aj na otázku, či ich partner prejavoval znaky antisociálnej poruchy osobnosti alebo psychopatie tak, ako ich definuje diagnostický manuál DSM-5 – Alternatívny model pre poruchy osobnosti (AMPD). Uvedené črty zahŕňali bezcitnosť, agresivitu, manipulatívnosť, nepriateľský postoj, klamstvo, narcizmus, nezodpovednosť, ľahkomyseľnosť a impulzívnosť. Ich hodnotenie ukázalo, že u ich partnerov bola veľmi vysoká prítomnosť uvedených vlastností.

Iba 20 % respondentov uviedli, že ich terapeuti to zbadali – identifikovali poruchu – a ďalších 24 percent uviedlo, že terapeuti rozpoznali poruchu partnera len do určitej miery.

55 % respondentov uviedlo, že ich terapeuti u ich partnerov vôbec nerozpoznali poruchu.

Ďalšie analýzy ukázali, že keď mali terapeuti lepšie poznatky o narcistickej poruche osobnosti, respondenti sa cítili v súvislosti s terapiou oveľa pozitívnejšie. Jeden z nich napísal: „Skutočnosť, že terapeut identifikoval jeho správanie, bolo veľmi nápomocné“.

Ak zvažuješ párovú terapiu, je to pravdepodobne preto, lebo vo vašom vzťahu sú konflikty a ty túžiš potom, aby bol váš vzťah viac harmonický a láskyplný. Chceš, aby sa udiala nejaká zmena. No ľudia s narcistickou poruchou osobnosti zmenu nechcú. Dôkaz je v nasledujúcich otázkach z prieskumu:

Jeden z respondentov napísal: „Bolo jasné, že problémom som ja. On nemal nijakú potrebu meniť sa.“

Ďalší napísal: „Môj partner sa počas sedení s terapeutom správal úplne ináč ako sa správal bežne, čo sa stalo ihneď potom, keď sme odišli z poradenskej miestnosti.“

Toto je ďalší dôkaz, že párové poradenstvo s narcistom nefunguje. 

Ak si uvedomuješ, že tvoj partner má túto poruchu, to najlepšie, čo môžeš urobiť, je ukončiť svoju účasť v tomto vzťahu.

Why Couples Counseling With A Narcissistic Partner Won’t Work | Donna Andersen | YourTango