Špeciálne výzvy pre veriace týrané ženy

  • Neveria ti tvoji priatelia, keď im rozprávaš o týraní?
  • Dal ti tvoj cirkevný zbor chaotickú a neužitočnú radu?
  • Obrátil proti tebe tvoj manžel tvojich priateľov a rodinu?
  • Máš problém dôverovať Bohu?

Keď prežívaš niečo z týchto vecí, nie si sama. Sú to bežné skúsenosti, ktorým ako kresťanské ženy čelíme, keď vo svojom živote rozpoznáme skryté psychické a emocionálne týranie. Táto bolesť je neznesiteľná – náš život sa nám rúca a manžel, o ktorom sme si mysleli, že nás miluje, je niekto cudzí. A na dôvažok – všetko, na čo sme sa vždy spoliehali, čo nám dávalo silu a stabilitu – náš podporný systém a viera – sa takisto otriasajú v základoch.

V tomto článku sa zameriavam na päť oblastí, ktorým bežne čelíme:

  • neveria nám
  • zrada nášho podporného systému
  • zničujúce doktríny, ktoré si musíme utriediť
  • nepochopenie týrania na strane cirkvi
  • náš zmätok vo viere

ONI MI NEVERIA

Ak tvoj manžel chodí do (kresťanského) zboru, každý si myslí, že je to úžasný kresťan. Nosí dokonalú masku, ale ty vieš, že je to „vlk v ovčom rúchu“. Je vysoká pravdepodobnosť, že veľa tvojich priateľov a známych ti nebude veriť. Možno si už zažila veľmi bežnú skúsenosť, keď si sa so svojimi problémami zdôverila priateľke a tá ti povedala: „To robí aj môj manžel. Je to len človek a odpustím mu to.“ Vo svojom vnútri rozmýšľaš: „Ale to nie je to isté. To nebola len chyba, ktorej sa dopustil. Je to niečo oveľa hlbšie.“ Lenže si jej to nedokázala vysvetliť, pretože si nemala slová, ktoré by opísali to, čo robí.

Aj teraz, keď to už dokážeš trocha lepšie opísať, máš tušenie, že reakciou bude buď to, že ti neuveria alebo budú obviňovať teba. Je to veľmi osamocujúca, srdce drásajúca skúsenosť, keď ti tí druhí nerozumejú.

POSTAVILI SA NA JEHO STRANU

Keď začneš o týraní rozprávať, je veľká pravdepodobnosť, že niektorí z tých, ktorých si považovala za priateľov, sa postavia na stranu tvojho manžela. Keď ženy začnú hovoriť pravdu, mnohé z nich prídu o priateľov a podporný systém. Na jednej strane je to pri skrytom týraní pochopiteľné. Poznajú len tú očarujúcu stranu tvojho manžela a nedokážu ti uveriť. Ale na druhej strane to znamená, že neveria tebe. Vieš, že neklameš a nedokážeš pochopiť, prečo si to niekto o tebe myslí.

„Je zničujúce vnímať, že tvoji priatelia veria jeho klamstvám a že mu dávajú pred tebou prednosť.“

Je to hrozne zraňujúce a šokujúce. Máš pocit, že si neviditeľná a absolútne bezvýznamná. Je to obrovská zrada práve vtedy, keď zúfalo potrebuješ podporu.

LIETAJÚCE OPICE

Ak sa od neho odsťahuješ alebo sa s ním rozvedieš, niektorí si budú myslieť, že si sa dostatočne nesnažila a že ničíš vašu rodinu. Je to traumatizujúce, keď si obviňovaná z toho, že robíš niečo zlé, keď si obeťou týrania a potrebuješ podporu. Preto sa ľudia, ktorí sa stavajú na stranu tyrana, nazývajú „lietajúce opice“.

Ale vedz, že Boh ti nakoniec dá oveľa bezpečnejších priateľov než boli tí, čo sa postavili na stranu tvojho manžela. Títo noví priatelia budú milovať pravdu, budú ťa vidieť takú, aká si, nebudú spochybňovať tvoju integritu, budú pri tebe stáť a dodávať ti silu. Ak máš priateľov, ktorí pri tebe stoja a veria ti, váž si ich! Ak nie, priľni k Ježišovi. On vie aké to je, keď ťa niekto zradí bozkom.

VŽDY SOM SI MYSLELA, ŽE AKO KRESŤANKA MÁM ROBIŤ TO A TO…

Zrejme čelíš vnútornému konfliktu v súvislosti s tým, čomu vlastne veríš. Vyskúšala si už všetko. Verila si, že ak máš vyriešiť manželský problém, musíš sa viac modliť, viac odpúšťať, viac sa podriaďovať, poskytovať mu viac sexu, viac ho milovať a viac si ho vážiť. Myslela si si, že ako manželka si zlyhala. Povedali ti, že ženy majú sklony byť zatrpknuté a že svojho manžela ohováraš.

Povedali ti, že Boh na teba dopúšťa utrpenie pre tvoje dobro, že v každom vzťahu sú problémy, že sú na to vždy dvaja, že to máš „považovať za radosť“ a že Boh „nenávidí rozvod“.

Všetkému tomu si verila, pretože to bolo všetko, čo si vedela. No ani jedna z týchto rád nezmenila nič na tvojom týraní.

Pravdepodobne si už strávila 5, 10, 20 alebo viac rokov tým, že si mu odpúšťala, počúvala ho „robiť pokánie“, dávala si mu ďalšiu šancu a nič sa nezmenilo.

Pravdepodobne si strávila roky modlitbami za neho skúmajúc svoje vlastné srdce a vlastný hriech a hľadajúc v Biblii odpovede.

Možno si vyhľadala poradenstvo, pastorálnu radu, prečítala množstvo svojpomocných kníh, kníh o manželstve a zúčastnila sa mnohých podujatí pre manželov.

ALE V NAŠOM MANŽELSTVE SA NIKDY NIČ NEZMENILO

Snaha zmeniť vaše manželstvo pomocou týchto rád je ako užívať lieky proti páleniu záhy, keď má človek rakovinu. Nesprávna diagnóza = nesprávne riešenie.

Nemala si nijaké informácie o skrytom týraní a nemala si predstavu, čo sa vo vašom manželstve deje. Ani jedno z riešení, ktoré si dostala, nebolo relevantné pre tyranizujúce manželstvo. Tieto rady môžu fungovať, keď sa jedná o komplikované manželstvo, lenže medzi komplikovaným, ťažkým manželstvom a tyranizujúcim manželstvom je obrovský rozdiel.

Len zlomku z nás sa dostalo vyučovania o týraní zo správnej kresťanskej perspektívy a teraz čelíš tomu, že si musíš utriediť a zmeniť fundamentálne časti svojho systému viery.

JE VEĽA TOHO, ČO SA MUSÍME PREUČIŤ

Možno si uvedomuješ, že to, čo musíš urobiť, aby si zvládla svoju situáciu, ide proti mnohým presvedčeniam, ktoré si prijala ako súčasť kresťanskej doktríny. No túto doktrínu väčšinou dali dokopy ľudia a doteraz všetky veci v manželstve iba zhoršila. Teraz sa učíš, čo Boh naozaj hovorí o týraní a nasleduješ Jeho pravdu.

MÔJ CIRKEVNÝ ZBOR NIE JE BEZPEČNÉ MIESTO

Nanešťastie väčšina cirkevných zborov vôbec nie je nápomocná a často predstavuje dokonca miesto, ktoré je pre týrané ženy poškodzujúce. Pastori nie sú primerane trénovaní, aby vedeli riešiť týranie.

PODPORUJÚ TYRANA, NIE TEBA

Cirkevné komunity majú dlhú históriu ochraňovania obvinených namiesto obetí. Chcú veriť, že v každom príbehu „existujú dve strany“ a veria tej jeho verzii. A ak uveria obeti, veľmi rýchlo akceptujú, keď tyran vyhlási, že „mu je to ľúto“ bez toho, aby existoval dôkaz o skutočnej zmene.

Dokonca aj ženy, ktoré znášajú fyzické násilie a slovné týranie často dostávajú neznalú, nezodpovednú a nebezpečnú radu. Pre tie z nás, ktoré prežívajú skryté týranie, to je ešte ťažšie – ako čo i len dokázať vysvetliť, čo sa vlastne deje? Realita týrania je často „vyriešená“ slovami: „to je problém komunikácie“ alebo „si príliš precitlivelá“. Veľmi vážny dopad tejto skutočnosti je reálny – veľa žien končí s posttraumatickou stresovou poruchou v dôsledku traumy z opakovanej zrady.

„Pochopiť skryté týranie si vyžaduje stupeň vyspelosti a rozpoznávania, ktorý ďaleko prevyšuje chápanie cirkevných zborov, čo stále zrádzajú ženy, ktoré majú modriny a krvácajú.“

Ak si v cirkevnom zbore, ktorý ťa podporuje a verí ti, si šťastná!

Som vďačná, že sa začínajú rozrastať zdroje pre veriace týrané ženy. Existuje niekoľko vynikajúcich blogov (v angličtine), ktoré sa usilujú vzdelávať cirkev a veľmi jasne hovoria o tom, čo Písmo v skutočnosti hovorí o týraní.

MÁM POCIT, ŽE MOJA VIERA JE OTRASENÁ DO SAMÝCH ZÁKLADOV

Možno máš pocit, že už ničomu nerozumieš. Možno si veľmi zmätená vo vzťahu k Bohu a viac Mu nedôveruješ. Možno rozmýšľaš, prečo „dovoľuje“, aby si to dialo, keď doktrína, ktorú ťa učili znie, že Boh dovoľuje utrpenie pre naše dobro. Je veľmi veľa toho, čo si potrebuješ utriediť o tom, ako týranie ovplyvňuje našu vieru.

ČELIŤ DIABOLSKÉMU ZLU

Keď začneš rozumieť skrytému týraniu a tomu, prečo tyrani robia to, čo robia, tvoj pohľad na svet sa zmení prevratným spôsobom. Zrazu ten svet, ktorý sa ti zdal bezpečný a normálny, je celkom otrasený tvojím novým chápaním. Stojíš tvárou v tvár diabolskému zlu a prehodnocuješ všetko, čomu veríš.

Je to trochu divné, že práve kresťanská cirkev má také plytké učenie o diabolskom zle, keďže Biblia je takmer celá o zápase dobra a zla. Výsledkom je, že keď si uvedomíme, že diabolské zlo naozaj existuje v ľuďoch, ktorých poznáme, je to veľmi reálne a šokujúce.

NOVÉ CHÁPANIE BOHA A JEHO SLOVA

Výsledkom tohto otrasu bude to, že budeš prechádzať oslobodzujúcim procesom objavovania toho, čo Biblia naozaj hovorí a kto Boh naozaj je. Keď som prechádzala týmto procesom, objavila som veľa úžasných vecí. Jedna vec, ktorú som robila, bolo to, že som si vzala červenú pastelku a podčiarkovala som všetko, čo som našla o zlých, diabolských ľuďoch (a o posmievačoch, podvodníkoch, klamároch a grobiánoch) v Žalmoch, Prísloviach a v Novej Zmluve.

BIBLIA TI ZAČNE DÁVAŤ ZMYSEL NOVÝM SPÔSOBOM

Keďže som bola roky zahanbovaná, veľmi ľahko som prežívala pocity viny a moje svedomie reagovalo prehnane. Keď som objavovala, čo hovorí Biblia o zle, tie oddiely z Písma, o ktorých som si myslela, že boli namierené proti mne, ma viac neprenasledovali a nevyvolávali vo mne hrozné pocity. Začalo mi byť jasné, že sú smerované na ľudí, ktorí stoja na strane zla a vedela som, že ja to nie som. Keď budeš prechádzať týmto objavným procesom, objavíš množstvo pokladov a tvoja viera bude zmenená.

TVOJA VIERA BUDE NAKONIEC POSILNENÁ

Objavíš, kto je naozaj Ježiš a čo hovorí o týraní, čo je úžasne odlišné od ľudských doktrín, ktoré nás učili. On NENÁVIDÍ týranie. Nájdeš dobré, spoľahlivé odpovede na svoje otázky o tom, čo si Boh myslí o rozvode. (V prípade týrania rozvod podporuje.)

Snaž sa nebáť všetkého toho zmätku. Viem, že sa to ľahšie povie než urobí. Všetky tieto výzvy pridávajú k tvojmu uzdraveniu ďalšiu vrstvu, no objavíš Boha, ktorý je oveľa viac milujúci ako si si kedy myslela. Môžeš všetok ten zmätok rozmotať a znovu nájsť svoju pevnú Skalu.
Special Challenges for Abused Women of Faith — Confusion to Clarity (confusiontoclaritynow.com)