Úzkostné poruchy a hlboké depresie sú spojené s narcistickým týraním

Veľa literatúry dnes spája úzkostné poruchy s nejakým druhom psychického a emocionálneho týrania v detstve. Zistilo sa, že stres v ranom živote má veľmi veľký dopad na centrálnu nervovú sústavu a že rovnaký dopad sa môže objaviť aj v dospelosti. Toto týranie sa dnes považuje za hlavný faktor prispievajúci k úzkostným poruchám, hlbokým depresiám a posttraumatickej stresovej poruche. V skutočnosti sa potvrdilo, že psychické týranie je oveľa škodlivejšie než fyzická agresivita a práve toto týranie zanecháva veľmi hlbokú jazvu na duševnom zdraví obete.

Deti, ktoré sa stali obeťami psychického týrania, nemusia mať nevyhnutne rozvinutú úzkostnú poruchu, no takéto traumatizujúce udalosti, ktoré sa odohrávajú v období, keď sa mozog ešte stále vyvíja, môžu prispievať k nadmernej citlivosti v neuroendokrinologických stresových responsívnych systémoch. Znamená to, že akýkoľvek ďalší stres z emocionálneho či psychického týrania, ku ktorému dôjde neskôr v živote, nesie so sebou vysokú pravdepodobnosť spustenia psychických porúch ako je úzkosť a hlboká depresia.

Čo je narcistické týranie?

Narcistické týranie je jedným z najškodlivejších typov psychického týrania. Spôsobuje, že obeť nie je schopná jasne rozmýšľať a uvažovať v dôsledku zvýšeného stresu a následnej vyčerpanosti spôsobenej zlou funkciou nadobličiek. To má za následok množstvo ďalších dysfunkcií, z ktorých najviac zničujúci dopad môže mať úzkostná porucha, hlboká depresia alebo oboje, čo opäť následne zvyšuje zraniteľnosť voči narcistickému týraniu a neschopnosti uniknúť z neho. To je dôvod, prečo niektoré obete zostávajú v tejto pasci do konca svojho života a ani si neuvedomujú, že každý deň pre svojho tyrana predstavujú jeho energetickú zásobáreň, z ktorej sa živí.

Najtypickejšími terčami narcistu sú ľudia, ktorí sú empatickí, súcitní a stále vidia v tých druhých to dobré. Tento citlivý typ ľudí bude narcistovi dôverovať a budú sa ho snažiť pochopiť. Narcista presne toto potrebuje, aby začal svoje dobrosrdečné obete vťahovať do svojej pavučiny. V procese tejto bezchybnej manipulácie použije všetky možné prostriedky, vďaka ktorým sa bude jeho obeť cítiť stále menšia a stále viac od neho závislejšia. Narcista to dosiahne tým, že neustále znižuje sebavedomie svojej obete a vyvoláva u nej pocit, že je šialená. Ak si obeť uvedomí, čo sa deje, narcista ju veľmi zručne presvedčí, že si to len vymýšľa a že je psychicky nestabilná.

Hoci to nie je pravda, vieme, čo to znamená: stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Čím viac obeť spochybňuje svoju morálku, duševné zdravie a schopnosť bezpodmienečne milovať, tým viac ju narcista pribíja na kríž a vysáva z nej život. Tento nedobrý stav obete a neustály stres vedie k vyčerpanosti v dôsledku zlej funkcie nadobličiek a neustáleho strachu z toho, že možno robí niečo zlé. V niektorých prípadoch sa obete začnú celkom vyhýbať ľuďom, majú pocit, že nedokážu normálne fungovať, cítia sa akoby „odpojení“ od druhých a sú v stave, ktorý bráni ich normálnemu fungovaniu. Tento proces vedie k stavu zničenej sebadôvery a k úplne zničenému duševnému zdraviu, čo dáva priestor pre rozvoj mnohých duševných porúch. V tomto stave je obeť náchylná k rozvoju extrémnej sociálnej úzkosti, ochoreniam súvisiacim s všade prítomným stresom, úplnému vnímaniu odpojenia sa od samej seba (disociácia) a hlbokej depresii.

Ak sa nachádzaš v takejto situácii, najlepšie je porozprávať sa s psychológom a poprosiť o pomoc. Hoci sú ľudia, ktorí dokážu rozpoznať narcistické týranie a odísť zo vzťahu ešte predtým, než sa rozvinie, niektorí (väčšina) zostanú v tomto tyranizujúcom cykle uviaznutí a nedokážu z neho odísť. Nie preto, že by nechceli, ale psychické poškodenie, ktoré prežili, im znemožňuje postaviť sa proti tyranovi a spôsobilo, že sa pred ostatným svetom úplne uzatvorili.

Syndróm narcistického týrania

K tomuto syndrómu dochádza vtedy, keď človek dlho žije s narcistom. Ľudia so syndrómom narcistického týrania spochybňujú svoju vlastnú sebahodnotu a duševné zdravie a neustále analyzujú svoje chyby, nedostatky a zlyhania. Pravda je taká, že všetky tieto podnety im do mysle zasial ich narcistický rodič alebo partner.

Títo ľudia majú často problém identifikovať sa s realitou, pretože ich mysle sú zmätené v dôsledku neustáleho týrania a emocionálnej manipulácie, v ktorej žili alebo sú jej stále vystavení. Symptómy narcistického týrania môžu byť rôzne, no vo väčšine prípadov sa podobajú príznakom posttraumatickej stresovej poruchy či komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy, čo je stav ovplyvňujúci ľudí, ktorí prežili v detstve veľké traumy.

Symptómy narcistického týrania zahŕňajú:

 • vtieravé, rušivé či nechcené myšlienky
 • vyhýbanie sa ľuďom či miestam spájajúcim sa s narcistom
 • spúšťače, t. j. fyzické a emocionálne reakcie na situácie pripomínajúce posttraumatické udalosti/skúsenosti
 • pocity izolovanosti a odpojenia od sveta
 • pocity extrémnej ostražitosti, reakcie typu „bojuj alebo uteč“
 • pocity nedôležitosti a bezcennosti

Znaky narcistického týrania

Veľa obetí narcistického týrania sa snaží vyhľadať poradcu v nádeji, aby zlepšili samé seba. Po dlhodobom a traumatizujúcom narcistickom týraní majú tendenciu vnímať samé seba ako tie, čo zlyhali, hanbia sa za seba, majú pocity neistoty, bezcennosti, neschopnosti a falše. Niet divu, že hľadajú pomoc u odborníka. Tak veľmi sa zameriavajú na to, aby napravili seba, že zabudnú spomenúť tyrana, s ktorým žijú. Alebo ak ho spomenú, tak o ňom hovoria pekné veci, chvália ho a obdivujú. Je to preto, lebo obeť tyranovi absolútne dôveruje; myslí si, že by jej nikdy neublížil – veď on je ten jediný, kto ju naozaj miluje a kto si ju váži.

Ale ako môžeme rozpoznať narcistu ešte predtým, než bude neskoro?

Narcisti sú zvyčajne očarujúci ľudia a chcú, aby im druhí venovali pozornosť. Svojím oslnivým zmyslom pre humor dokážu rozosmiať celú miestnosť a keď sú k svojej obeti dobrí, tá môže mať pocit, že lieta v oblakoch. Nanešťastie je to súčasť ich cyklu týrania. Najskôr ťa prevalcujú svojou láskou a pozornosťou, aby ťa neskôr svojím pohŕdavým postojom a chladnokrvnou povahou hodili o dlážku. Sú prefíkaní, sebeckí, sebastrední, kritickí a veľmi zlí poslucháči. V skutočnosti druhých nepočúvajú, iba prikyvujú a čakajú, kým prestanú rozprávať, aby mohli obrátiť pozornosť na seba. Obyčajne vytvárajú spoluzávislé vzťahy, pretože potrebujú niekoho, koho môžu emocionálne týrať len preto, aby sa cítili dobre presne tak, ako keď pijavica vysáva krv.

Mnohí sa divia, prečo sú narcisti takí toxickí a potrebujú obeť, aby z nej vysali hodnotu a radosť a hoci nie vždy je jasné, prečo je to tak, zdá sa, že ich emocionálna priľnavosť a nafúknuté ego vychádzajú buď z toho, že mali rodičov, ktorí ich prehnane chránili alebo naopak – zanedbávali.

Nižšie sú znaky toho, že obeť prežíva narcistické týranie:

 • obeť hovorí, že stráca dotyk s realitou
 • spochybňuje samú seba
 • stráca sebakontrolu a robí len to, čo jej povie narcista
 • má pocit, že narcista je ten jediný, kto vidí jej hodnotu, preto si ho veľmi váži
 • často sa cíti neistá alebo má pocity hanby kvôli svojej práci, kreativite a spochybňuje samú seba

Poznámka: Ak si myslíš, že ty alebo niekto, koho poznáš, trpí syndrómom narcistického týrania a zažívaš cyklus narcistického týrania, je dôležité vyhľadať pomoc u odborníka venujúceho sa tejto problematike. Nie len kvôli tomu, aby si sa zbavila pazúrov narcistu, ale aj preto, aby si vyhľadala liečbu a opäť získala kontrolu nad svojím životom.

Cyklus narcistického týrania

Vzťahový cyklus typický pre narcistické týranie, má určitý vzorec – podobne ako ostatné cykly týrania. Obete emocionálne tyranizujúceho vzťahu prežívajú cyklus zložený z troch štádií: fáza idealizácie, fáza znehodnocovania a fáza odkopnutia. Napriek tomu sa k svojmu tyranovi stále vracajú, pretože si myslia, že oni sú príčinou toho zla a nie ich toxický rodič alebo partner.

Narcisti na začiatku prejavujú obrovskú náklonnosť, aby si svoju obeť namotali a neskôr ukážu svoju pravú tvár. Nejaký čas sú láskaví a starostliví a potom zrazu začnú hovoriť na adresu svojej partnerky zlomyseľné poznámky. Vedia, že to obeti ubližuje, no robia to aj napriek tomu vyvolávajúc v nej neistotu, hanbu a odmietnutie. Alebo sa od nej zrazu odstrihnú a nerozprávajú sa s ňou (tichá ignorácia). „Naozaj nevieš, čo si urobila? Musím ti to hovoriť? Keby si dávala trošku väčší pozor, vedela by si to.“

Obeť je zmätená. Ako mohol byť včera taký nežný a láskavý? Čo sa stalo? Čo som urobila? Samozrejme si myslí, že je to jej vina a zo všetkých síl sa usiluje zlepšiť samú seba.

Príklady narcistického týrania

Narcisti očakávajú, že sa druhí budú správať určitým spôsobom a vedia, ako ich primäť k tomu, aby robili to, čo chcú oni. Obyčajne sa to spája s nízkou empatiou, ponižovaním, urážlivými poznámkami a kritikou, keď sa obeť nespráva podľa ich štandardov.

Tu sú príklady toho, ako môže vyzerať týranie:

 • Tvoj narcistický partner povedal, že tvoj parfum, tvoje vlasy alebo tvoje nové oblečenie vyzerá hlúpo a hnusne, preto ich zmeníš.
 • Tvoj narcistický rodič ti povedal, že čítaním kníh iba mrháš časom, tak si to prestala robiť s pocitom, že aj tak v tom nie si dobrá.
 • Tvoj rodič alebo partner kontrolujú tvoj čas a bránia ti vídať tvojich priateľov alebo sa zúčastňovať spoločenských aktivít.

Zmenila si svoj výzor a svoj štýl, svoje koníčky alebo si možno v dôsledku týrania a manipulácie prišla o veci, ktoré si mala rada a máš pocit, že sa viac nepoznáš, preto tvoje odpojenie od reality, panika a úzkostlivé myšlienky ničia tvoje každodenné fungovanie. Úzkosť a depresia sú nebezpečné, ak sa neliečia, no našťastie sa liečiť dajú.

Uzdravenie z narcistického týrania

Toxické vzťahy sú traumatizujúce a u obetí zanechávajú pretrvávajúce symptómy posttraumatickej stresovej poruchy, úzkosti a panických atakov a ich uzdravenie si vyžaduje čas a úsilie. Tvoja láska k narcistovi ťa môže presvedčiť, že všetko je to tvoja vina – každá manipulácia, zlé zaobchádzanie, všetky príležitostné zlomyseľné a toxické poznámky ďalej prehĺbili tvoje emocionálne jazvy a presvedčili ťa o tom, že nemáš nijakú hodnotu. Dostať sa z tohto toxického víru nikdy nie je ľahké, ale vyžaduje si to iba tvoje rozhodnutie vyjsť z tohto tunela a oslobodiť sa.

Na tvoje uzdravenie neexistuje jednošablonový recept a nebude to ani také ľahké ako zapiť nejaké lieky. Je to cesta. Aká?

Praktizuj voči sebe súcit. Oceňuj sa za to, že si našla odvahu ukončiť narcistický cyklus týrania, ukončiť toxický vzťah.

Snaž sa opäť nájsť samú seba. Zisti, čo rada robíš. Opäť objav svoje koníčky a záujmy.

Nepodceňuj dôležitosť utvrdzujúcich výrokov. Každý deň sa prebúdzaj so slovami: Som nádherná, som silná, som milovaná, som dostatočná – s ohľadom na moju osobnosť, životný štýl, prácu, módu, hudobný vkus, varenie – na všetko, čo ma robí mnou. Som dostatočná, som dobrá, som v bezpečí a vždy to tak bude  – lebo som sa oslobodila od svojej minulosti, posunula som sa ďalej a všetky tie bremená som nechala za sebou.

A hlavne sa nezabudni porozprávať s odborníkom, ktorý rozumie narcistickému týraniu, kedykoľvek sa ti zhorší emocionálny stav alebo ťa budú prenasledovať nechcené myšlienky.

Psychické týranie je oveľa nebezpečnejšie než fyzické týranie. Zanecháva hrozné jazvy na duševnom zdraví obetí a spôsobuje, že obete to nevedia rozpoznať.

V prípadoch narcistického týrania si bude obeť istá, že práve ona je tá, ktorá za to môže a bude obviňovať samú seba za temnú realitu, v ktorej sa nachádza. Toto je, samozrejme, na míle vzdialené od pravdy.

Ak si alebo si bola obeťou narcistického týrania, pamätaj, že to nikdy nebola tvoja vina a že si urobila všetko, čo si vedela, aby si vytiahla svoju zničenú dušu z tej temnoty. Pravda je taká, že väčšina narcistov preferuje túto temnotu a chcú ťa do nej vtiahnuť.

Šírte osvetu! Zdieľajte!

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297883

(skrátené)

Anxiety Disorders and Major Depression Are Linked To Narcissistic Abuse (curiousmindmagazine.com)