Uzdravenie z narcistického týrania: 7 kľúčov od prežívania k plnému životu

Skryté narcistické týranie môže človeka celkom zlomiť a zničiť na každej úrovni. Uzdravenie z tohto typu týrania je často proces, ktorý si vyžaduje holistický prístup adresujúc telo, dušu, myseľ a ducha. Hoci neexistuje nijaká presná formulka ako sa uzdraviť, je niekoľko všeobecných kľúčových aspektov, ktoré môžu pomôcť obeti na jej ceste od prežívania k plnému životu.

Niekoľko otázok, ktoré od obetí narcistického týrania dostávam:

 1. Ako sa môžem uzdraviť z traumy, ktorá je dôsledkom týrania?
 2. Budem sa niekedy opäť cítiť sama sebou?
 3. Myslela som si, že som sa vo svojom uzdravovaní už posunula ďalej, tak prečo sa znova prepadávam?

Hoci uzdravovanie každého sa môže líšiť, tu je 7 kľúčových vecí, ktoré potrebujeme pochopiť, aby sme sa posunuli od prežívania k plnému životu:

1. Uzdravovanie je subjektívne

Dopad tejto skúsenosti na telo, dušu, myseľ a ducha sa nedá poprieť. Ak zažijeme láskyplné zaobchádzanie, podporuje to duševné, fyzické, emocionálne a duchovné zdravie a vytvára schopnosť formovať zdravé putá, ktoré následne vytvárajú vnímanie celkového zdravia a bezpečia. Tyranizujúce zaobchádzanie naopak ničí duševné, fyzické, emocionálne a duchovné zdravie a podkopáva schopnosť vytvárať zdravé putá, ktoré následne ničia prežívanie celkového zdravia a bezpečia. Pre uzdravenie z dopadov narcistického týrania je nevyhnutný holistický prístup, ktorý sa zameriava na každú oblasť.

Ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na uzdravovanie:

 • Rodinné zázemie
 • Typ väzby, pripútania
 • Životné skúsenosti
 • Kľúčové zranenie
 • Osobnosť
 • Preferencie

Iné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na uzdravenie:

 • Zdravá podporná sieť
 • Prístup k zdrojom
 • Prístup k financiám

Je dôležité rozpoznať, že uzdravovanie je subjektívne a prístup k uzdraveniu je často u každého odlišný. Rovnako, ako je každý človek a jeho skúsenosti jedinečné, tak je jedinečný aj proces uzdravenia z narcistického týrania.

2. Uzdravovanie je cesta

Uzdravovanie je ako pokračujúca cesta, nie sú to preteky. Táto cesta je obyčajne plná mnohých zákrut, výšin a údolí. Niekedy môže mať obeť pocit, že napreduje a zrazu zažije emocionálny spúšťač, ktorý ju vráti späť na zostupnú špirálu a vyvolá pochybnosti, či sa v uzdravovaní vôbec niekam posunula.

Emocionálne spúšťače sú normálnou súčasťou cesty uzdravovania. Často predstavujú výborný kompas, ktorý odkrýva ďalšiu vrstvu uzdravovania. Zažívať spúšťače či flashbacky neznamená, že obeť sa neuzdravuje. V skutočnosti je to úžasný znak toho, že srdce obete sa roztápa a do rozbitých či zamrznutých bolestivých miest sa opäť vracajú pocity. Prežívanie bolesti obyčajne nepredstavuje dobrý pocit, no je to normálne a nevyhnutné pre úplný proces uzdravovania.

 

Skutočnosti, ktoré je na ceste uzdravovania potrebné brať do úvahy:

 • Uzdravovanie si vyžaduje trpezlivosť.
 • Uzdravovanie nie je jednorázová záležitosť.
 • Uzdravovanie nie je šprint.
 • Na uzdravenie neexistuje nijaká konkrétna formula.
 • Niekedy uzdravovanie znamená, že prioritou sa stane oddychovanie.
 • Niekedy uzdravovanie znamená byť proaktívna.
 • Emocionálne spúšťače nie sú znakom regresie (posunu späť).
 • Flashbacky môžu pomôcť odomknúť traumatické spomienky a napomôcť tak v uzdravovaní.

Je dôležité, aby si obeť narcistického týrania uvedomovala, v akom období sa nachádza – či je to čas na oddych alebo čas byť aktívnou. Toto ju často môže ochrániť pred pocitmi hanby alebo nepotrebným tlakom byť už ďalej než tam, ako je reálne. Uzdravovanie trvá určitý čas a Boh má s tvojou bolesťou trpezlivosť.

„Ale ty, Pane, si môj štít, moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.“ Žalm 3:4

3. Bolesť má nejaký zmysel

Každý má svoj životný príbeh, ktorý formujú jedinečné skúsenosti, perspektívy a pohľady. Vedome či podvedome sa tento príbeh každý deň prejavuje cez voľby, rozhodnutia a správanie. Keď do príbehu vstúpi trauma, obyčajne ho buď potvrdí alebo ním zatrasie, čím ho skreslí. Je dôležité, aby obeť týrania pridelila bolesti správny zmysel, ináč si ho bolesť môže prideliť sama. Ak sa to stane, výsledkom je ešte väčšia bolesť.

Pôrod je často nesmierne bolestivý, no je to bolesť, ktorá má zmysel. Je to bolesť, ktorá podporuje dar nového života! Ženy sú pred pôrodom často vedené k tomu, aby sa opierali o túto bolesť a dostávajú zručnosti, ktoré im pri pôrode pomáhajú. Rovnako ako pri pôrode, keď sa obeť opiera o bolesť, pripisuje jej zmysel a učí sa zručnosti, ktoré jej v procese uzdravovania pomáhajú, môže to v nej vytvoriť dar nového života. Je dôležité rozpoznať, že bolesť nemusí znamenať koniec príbehu. V skutočnosti môže byť použitá ako palivo, podpora pre oveľa úžasnejší príbeh.

„Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha.“ Rim 8:28

Poznámka: Prosím, berte do úvahy, že nehovorím o bolesti súvisiacej so zotrvaním v tyranizujúcom manželstve, ale s bolesťou, ktorá sa môže objaviť uprostred cesty uzdravovania. Boh nie je autorom bolesti a nemá potešenie z vášho utrpenia.

4. Uzdravenie tela

Rovnako ako má fyzické aj sexuálne týranie jasné fyzické znaky a dopady, má fyzické dopady aj psychické týranie. Jediný rozdiel je v tom, že fyzické týranie je okamžite viditeľné, kým pri psychickom týraní to môže trvať roky, niekedy dokonca desaťročia, kým je evidentné. Každý typ týrania nie je fyzický, no každé týranie má poškodzujúce fyzické dopady. Okrem fyzických sa u obetí narcistického týrania často rozvinie komplexná post-traumatická stresová porucha kvôli chronickému týraniu a traume. Komplexná post-traumatická stresová porucha sa môže vyvinúť jednoducho z opakovanej traumy a môže byť taká silná, že prekonáva ľudské schopnosti na jej zvládnutie.

Niekoľko krátkodobých dopadov psychického týrania:

 • bolesti hlavy, bolesti tela, svalové kŕče
 • problémy so spánkom, nočné mory
 • depresia, úzkosť, zažívacie problémy
 • nejasné myslenie a problémy s pamäťou
 • nadmerná hmotnosť alebo úbytok hmotnosti

Niekoľko dlhodobých dopadov psychického týrania:

 • komplexná post-traumatická stresová porucha
 • rakovina, autoimunitné ochorenia, poruchy štítnej žľazy
 • poznávacie ťažkosti, nejasné myslenie, problémy s pamäťou
 • problémy so zažívaním a spánkom

Je veľa rôznych prístupov ako liečiť komplexnú post-traumatickú stresovú poruchu. Niektoré obete si môžu zvoliť EMDR, poradenstvo a medicínsky prístup. Iné sa môžu rozhodnúť pre naturopatického lekára, ktorý lieči nutričné a hormonálne nedostatky. Iné sa môžu rozhodnúť pre podporu cez alternatívnu liečbu ako sú masáže, jemnú detoxifikáciu, zmeny v stravovaní a iné metódy. Pre obete je dôležité nielen dostať potrebnú podporu, ale tiež takú podporu, ktorá je pre ne najlepšia.

„Boj sa Boha a odvráť sa od zla. Tvoje telo sa uzdraví a kosti sa ti vzpružia.“ Príslovia 3:7-8.

Niekedy odvrátiť sa od zla môže znamenať stanoviť si zdravé hranice a nedovoliť zlu vstupovať do tvojho života, aby sa tvoje zdravie a sila obnovili.

5. Uzdravenie duše

Duša je často označovaná ako „sídlo emócií“ alebo „srdce“ človeka. Narcistické týranie môže veľmi hlboko otriasť srdcom. Hoci to často navonok nie je vidieť, vnútri veľmi často napácha obrovské škody. Zlomené srdce neovplyvňuje iba jeden aspekt život, ale často každú jednu životnú oblasť.

„Nadovšetko si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.“ Príslovia 4:23

Keďže obeť narcistického týrania zažila vo vzťahu hlboké zranenie, často má problém otvoriť sa a zažiť uzdravenie prostredníctvom zdravých vzťahov. No v izolácii k uzdraveniu nedochádza, čo môže byť pre obeť narcistického týrania desivé. „Vzťahy nás zraňujú a vzťahy nás liečia.“ Hoci môže existovať určité obdobie, kedy sa obeť separuje, aby si vytvorila vnímanie bezpečia, je aj čas k tomu, že uzdravovanie si vyžaduje spojenie s bezpečnými a zdravými ľuďmi, aby obeť vstúpila do ďalšej úrovne uzdravovania. Uzdraviť zlomené srdce je imperatívom, aby sa obeť posunula od prežívania k plnému životu.

„On uzdravuje tých, čo majú skrúšené srdce a obväzuje im rany.“ Žalm 147:3

6. Uzdravenie mysle

Narcistické týranie môže spôsobiť, že myseľ obete pohltí akási hmla. Chronický gaslighting a nekonečné klamstvá spolu s ďalšími toxickými dynamikami môžu spôsobiť, že pre obeť je extrémne ťažké veci jasne vnímať. Temná spleť týrania môže tak veľmi rozmazať pravdu, že obeť nemusí ani vedieť, čo je hore a čo dole. Môže jej to pripadať ako herkulovské úsilie nielen pokúsiť sa nejako ozrejmiť týranie, ktoré zažíva, ale aj roztriediť to, čo je pravda a čo nie.

Gaslighting (zákerná manipulácia) spolu so zmätkom a bolesťou môžu ľahko spôsobiť, že v mysli obete sa zakorenia lži. Hovorí sa, že tí, ktorí sú klamaní, o tom často ani nevedia – ináč by sa nenechali oklamať! Často to trvá veľmi dlho, kým je klamstvo odhalené a kým sa lži vyplavia na povrch. Nie je to niečo, čo sa dá vynútiť a často sa to deje organicky. Keď sa začnú vyplavovať lži, je dôležité, aby ich obeť vykorenila a začala na ich miesto vštepovať pravdu. Často to nejaký čas trvá, kým sa takáto obnova mysle zakorení a začne rásť. Verné polievanie semienok pravdy časom spôsobí, že sa začne rozvíjať kvitnúci život.

7. Uzdravenie ducha

Trauma môže obeť týrania odpojiť od schopnosti žiť vášnivo a s cieľom. Trauma môže spôsobiť úplnú pohromu vo vzťahu obete s Bohom. Môže zastrieť jej duchovné oči a okradnúť ju o víziu. Trauma môže obeť prinútiť, aby žila podľa požiadaviek bolesti a nie aby sa zámerne usilovala o pokojný život na základe jej skutočných hodnôt.

„Ľudská duša zvládne chorobu, ale kto dokáže uniesť zlomeného ducha?“ Príslovia 18:14

Ako sa teda obeť týrania môže uzdraviť z roztrieštenia ducha, najmä v spojitosti s duchovným týraním, keď jej chýba olej intimity s Ježišom? V biblických dobách boli na skladovanie vína používané mechy. Nepripravený mech bol tvrdý, krehký a ľahko praskol. Aby sa doň mohlo dať nové víno, musel sa najprv zjemniť vtieraním oleja do kože, aby bola poddajná. Rovnako ako je víno symbolom Svätého Ducha, náš duch je symbolom mechu na víno, ktorý má uchovávať Božiu prítomnosť. Obeť môže často nájsť uzdravenie svojho ducha tým, že dovolí, aby jej olej intimity, čo je trávenie času v Božej prítomnosti, hlboko poslúžil. Božia prítomnosť uzdravuje traumu a obeť týrania môže opätovne napojiť na životnú vášeň a životný cieľ.

„V tvojej prítomnosti je plnosť radosti, po tvojej pravici je večná blaženosť.“ Žalm 16:11

Ďalší krok

Máš pocit, že si na svojej ceste uviazla a nie si si istá, aký by mal byť ďalší krok? Máš pocit, že ťa premáha strach a bolesť alebo iba potrebuješ jasnú myseľ, povzbudenie či modlitbu? Ak je to tak, nemusíš sa s tým trápiť sama. Vyhľadaj podporu niekoho, komu môžeš dôverovať.

Od prežívania k plnému životu

Tyranizujúci vzťah môže človeka zlomiť a úplne vyčerpať. Uzdravovanie je cesta, ktorá si často vyžaduje, aby sa obeť zamerala na svoje telo, dušu, myseľ a ducha. No existuje nádej! Môžeš sa uzdraviť a nie len prežívať, ale žiť plnohodnotný život aj po narcistickom týraní.

„Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“ Rim 8:28

(skrátené)

Healing from Narcissistic Abuse: 7 Keys to Shift from Surviving to Thriving – Esther Company (esther-company.com)