Uzdravovanie z traumy je o napredovaní, nie o dokonalosti

Uzdravovanie zo všetkého, čo ohrozuje tvoj život – vrátane traumy, závislosti, porúch príjmu potravy, depresie – je o napredovaní, nie o dokonalosti. Dokonalosť neexistuje. Naše uzdravenie nebude dokonalé – asi nikdy – a to je v podstate dobrá správa. Neviem, čo by som sa kedy naučil z „dokonalého“ uzdravovania. Uzdravovanie je o priblížení sa k škaredým pravdám. V uzdravovaní sa z traumy sa dostávame blízko k pravdám o tom, čo sa nám stalo a čo by mnohí z nás radšej nevedeli. Často sa dostávame blízko k pravdám o určitých ľuďoch, ktoré by sme radšej nevedeli. Dostávame sa blízko k pravdám o svete, o ktorom sme nikdy nechceli vedieť. Je to drsné.

Každý, kto hovorí, že dostať sa z posttraumatickej stresovej poruchy je o „pevnej vôli“, vôbec nechápe ťažké pravdy, s ktorými pri uzdravovaní z traumy musíme zápasiť. Táto cesta nebude „dokonalá.“ Snažiť sa to pochopiť je neskutočne bolestivé. Náš nervový systém tomu bude vzdorovať. Budeme sa tomu chcieť vyhýbať. Budeme sa od toho chcieť oddeliť. Budeme sa chcieť otupiť.

Budeme mať dni, kedy budeme NAOZAJ ponorení do uzdravovania z traumy… a dni, keď to POSLEDNÉ, na čo budeme chieť myslieť, je naše uzdravovanie z traumy.

Naše zručnosti DEFINITÍVNE nebudú dokonalé – aspoň sčasti, lebo v nich nie sme obzvlášť dobrí. Aby sme sa v tom zlepšili, budeme to musieť praktizovať – veľa. A praktizovanie nie je dokonalé. A NEMÁ BYŤ dokonalé. Budeme vydesení. Bude nás to premáhať. Občas skĺzneme späť. Budeme sa musieť naozaj sústreďovať a používať svoju motiváciu. Niekedy si na chvíľu vyberieme iné priority ako je uzdravovanie z traumy. A to je v poriadku. Naše uzdravovanie nemusí byť dokonalé. Musí nás udržiavať pri živote. Musí nás udržiavať dostatočne funkčných, aby sme nezahodili veci, ktoré si vážime a ktoré máme radi. Naše uzdravovanie nás musí podporovať, aby sme zvládli TÚTO minútu. Pri uzdravovaní z traumy musíme myslieť na napredovanie, nie na dokonalosť.

Dokonalosť je ako modrá opica. Ako chorý sen. Neexistuje. Netráp sa kvôli tomu. Nech je tvoje uzdravovanie z traumy dosť dobré. Dosť dobré, aby si to zvládla. Dosť dobré, aby si to prežila. Dosť dobré, aby si urobila ďalší krok. To je všetko, čo potrebujeme.