Znamená Ježišov príkaz „milujte svojich nepriateľov“, že sa nemôžem rozviesť s tyranom?

Nedávno mi jedna žena poslala článok od Tima Challiesa o milovaní nepriateľov s aplikovaním na manželstvo, kde sa píše, že svojho partnera musíš nesebecky milovať a nečakať, že ti to bude opätovať. Táto milá žena bola zmätená. Žije v hrozne tyranizujúcom manželstve s mužom, ktorý sa považuje za kresťana a veľa rozpráva o Bohu a Biblii, no správa sa k nej ako k nepriateľovi. Nie je nesebecký. Nemá s ňou v srdci tie najlepšie úmysly. Klame, zúri a dookola vykorisťuje jej milujúcu a dôverujúcu povahu. Je to jednosmerná ulica, kde on je ten, čo berie a ona tá, čo dáva. Hoci jej verejne pri sobáši sľúbil, že ju bude milovať a starať sa o ňu, nič z toho nerobí.

Čo má robiť ona? Znamená Ježišov príkaz „milovať svojich nepriateľov“ to, že má v tichosti znášať akékoľvek zaobchádzanie bez toho, aby sa nijako nedokázala chrániť? Znamenajú Ježišove slová, že máš svojim nepriateľom dovoliť, aby ťa prešli autom, bili ťa, vykrádali tvoj dom a falšovali na šekoch tvoje meno? Samozrejme, že nie.

Verím, že Ježiš nás volal, aby sme milovali svojich nepriateľov a modlili sa za nich a zároveň môžeme

  • odmietať znovu im dôverovať
  • odmietať pre nich pracovať
  • odmietať sa s nimi priateliť
  • odmietať chodiť s nimi na dovolenku
  • odmietať požičiavať im peniaze
  • odmietať bývať s nimi v tom istom dome
  • odmietať žiť s nimi v manželstve.

V týchto veršoch „milovať“ jednoducho znamená nemstiť sa im a zabezpečiť, aby súd s nimi prebehol spravodlivo. Neznamená to, že im musíme dôverovať, obdivovať ich alebo s nimi tráviť každú minútu svojho času. Neznamená to, že im máme dovoliť ohrozovať naše deti, seba či svojich domácich miláčikov. Neznamená to, že sa máme tváriť, že nevidíme ich aférky alebo ignorovať ich hriech, ktorý ohrozuje manželstvo.

Vieš si predstaviť sobáš, pri ktorom manželské sľuby hovorí iba jeden? Mladá nevesta verejne sľúbi, že bude milovať a ctiť si svojho manžela, že mu bude verná a ženích povie len: „Áno, akceptujem tvoju ponuku“ a sám jej nedá nijaký sľub? Ktorá normálna žena by sa za takýchto okolností vydala? To nie je manželstvo. Môže to byť vynútená služba, ale nie manželstvo.

Ak máš vo svojom živote náboženských vodcov, ktorí používajú Ježišove slová k tomu, aby ťa prinútili zostať s človekom s dlhodobým vzorcom deštruktívneho správania, mala by si zmeniť cirkevné spoločenstvo.

Biblické oddiely, ktoré hovoria, že máme od deštruktívnych ľudí utekať

1. Pozrime sa na biblický verš z 1 Kor 5:11, kde sa píše, že máme odísť od ľudí, ktorí zneužívajú látky, sú sexuálne nemorálni, zlí, finanční tyrani, klamári, sebci atď.

„Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len nejedávajte!“

Takže nemáme ich nenávidieť, ale nemáme byť s nimi. Nemáme s nimi jesť. Nemáme byť s nimi v kontakte.

2. Rovnaký odkaz je v 2 Tim 3:1-5: Nemaj nič spoločné so zradnými ľuďmi.

„Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj!“ 

Nemáme ich nenávidieť, ale nemáme s nimi mať nič spoločné.

Tieto verše takisto naznačujú, že tyran môže byť veriaci. Môže rád chodiť do kostola, viesť biblické štúdium a rozprávať o Bohu a Biblii od rána do večera, no jeho správanie je nebezpečné. S takými ľuďmi nemáme mať nič spoločné. Nemáme ich nenávidieť, ale máme od nich odísť a chrániť sa.

Nie je to tak, že svojho manžela nenávidím. Nie je mi jedno, čo s ním bude. Keď sme sa rozvádzali, pri delení majetku som bola férová. Obetovala som sa viac ako bolo treba, aby mal svoj podiel času s deťmi. No aj napriek tomu, že v tom čase v cirkevnom zbore práve viedol niekoľkotýždňový seminár, podala som žiadosť o rozvod a tiež som ho požiadala, aby odišiel. To neznamená nenávidieť ho, ale znamená to stanoviť si hranice voči jeho sexuálnej nemorálnosti a povedať: „stačilo“. Znamená to chrániť seba a deti.

Môžeš svojho tyranského či neverného partnera milovať, teda správať sa voči nemu férovo, a aj tak od neho odísť a rozviesť sa s ním.http://www.lifesavingdivorce.com/enemy