Prečo to robí?

Podľa Lundyho Bancrofta, priekopníka práce s tyranmi a obeťami, týranie pramení z prevráteného myslenia tyrana a z jeho hodnotového rebríčka. Príčinou týrania nie sú pocity tyrana, napríklad jeho zdanlivo neovládateľný hnev či zúrivosť. To sú len nástroje jeho ovládania a manipulácie. Týranie je v skutočnosti o moci a kontrole. Tyran sám seba presvedčil, že má privilegované postavenie a jednoducho nie je taký ako ostatní. To súvisí aj s jeho majetníckym postojom a s pocitom, že mu všetko patrí – vrátane jeho partnerky alebo detí. Keďže sú postavení na úroveň majetku, nie je predstaviteľné, aby si ich vážil. Patria mu, preto sa mu musia podriaďovať, musia ho poslúchať. Ak sa stane, že sa u tyrana prejaví ľútosť, nie je to skutočná ľútosť súvisiaca s dôsledkami jeho činov. Je to sebecká ľútosť nad tým, že mu niečo nevyšlo alebo niečo stráca. Ľútosť dokáže predstierať majstrovsky, dokáže roniť krokodílie slzy kedykoľvek sa mu to hodí, takže u neznalých vyvolá dojem skutočného „pokánia“. Je to však len ďalší z nástrojov jeho dokonalej manipulácie.

Bancroft uvádza, že týranie nie je produktom zlého vzťahu a že veci sa nedajú zlepšiť tým, že obeť zmení svoje správanie alebo sa bude snažiť o lepšie jednanie s tyranom. Týranie je výhradne problém tyranovho vnútra. Tyran vo vzťahoch musí neustále vytvárať nejaký zmätok či drámu, aby odvrátil pozornosť od skutočného problému. „Jeho triky spočívajú v tom, že stále dokáže tvoju pozornosť udržiavať zameranú nesprávnym smerom, aby si si nevšimla, kde prebieha skutočná akcia. Stále sa zameriavaš na turbulentný svet jeho pocitov, aby si mala odvrátené oči od skutočnej príčiny jeho tyranie, ktorá spočíva v tom, čo si myslí. Vovedie ťa do bludiska a z vášho vzťahu vytvára labyrint rôznych zákrut a odbočiek. Chce, aby si žila v zmätku a snažila si sa ho rozlúštiť, akoby to bol úžasný, no pokazený stroj, a ty musíš len nájsť a opraviť to, čo je pokazené, aby zase dokonale fungoval. Jeho túžbou je, aby si si pritom celkom otupila mozog, vďaka čomu si nevšimneš vzorce a logiku jeho správania – to, čo vedome robí a skrýva za to šialenstvo. Aby to ešte viac zdokonalil, neustále pracuje na tom, aby skreslil tvoj pohľad na svoje bývalé, aby si sa s nimi nestretla a pre prípad, že sa s nimi stretneš, aby si im neverila. Ak by si sledovala jeho správanie cez sériu vzťahov, zistila by si, že jeho správanie nie je také nepredvídateľné, ako sa javí, ale v skutočnosti nasleduje celkom konzistentný vzorec… Žiadny tyran nechce, aby si sa dokázala zamerať výhradne na jeho tyraniu, preto sa ti snaží naplniť hlavu rôznym výhovorkami a prekrútenými faktami, aby si sa sužovala sebaspochybňovaním a sebaobviňovaním. Nanešťastie, veľká časť spoločnosti má tendenciu slepo mu veriť, čím „pomáha“ tebe aj jemu zatvárať oči pred jeho vlastným problémom… Mytológiu o tyranoch, ktorá žije v modernej kultúre, vytvorili z veľkej časti samotní tyrani, ktorí si vymýšľajú rôzne vysvetlenia pre svoje činy a potom ich rozprávajú svojim partnerom, terapeutom, duchovným, príbuzným a sociálnym pracovníkom. No je obrovskou chybou, že im dovoľujeme analyzovať a objasňovať ich vlastné problémy. Pýtali by sme sa aktívneho alkoholika, aby nám vysvetlil, prečo pije a potom by sme jeho vysvetlenie bez pochybností akceptovali? Keby sme počúvali jeho vysvetlenia, tak by sme si povedali, že sú to iba výhovorky. Aktívneho alkoholika nepovažujeme za spoľahlivý zdroj informácií. Prečo teda považujeme za spoľahlivý zdroj informácií kontrolujúceho a tyranizujúceho človeka?

Tyran takmer nikdy nerobí nič, čo by považoval za morálne neakceptovateľné. Jeho hlavný problém je, že ma pomýlené vnímanie toho, čo je a čo nie je správne. Má pomýlený hodnotový systém, psychiku má v poriadku. Okrem toho duševné choroby nie sú príčinou týrania“, uvádza ďalej Bancroft.

Spomínaný autor zhŕňa správanie tyrana do nasledujúcich bodov:

1. Kontrola

2. Je presvedčený, že je špeciálny – má pocit zvláštnej privilegovanosti

3. Prekrúca veci

4. Nerešpektuje partnerku, lebo sa považuje za nadradeného

5. Zamieňa si lásku a týranie

6. Je manipulátor

7. Usiluje sa mať dobrý obraz na verejnosti

8. Vníma svoje správanie ako oprávnené

9. Popiera a minimalizuje svoje týranie

10. Je majetnícky – všetko mu patrí, vrátane partnerky

Týranie teda vychádza z jeho postojov a hodnôt, nie z pocitov. Koreňom je vlastníctvo, kmeňom zvláštna privilegovanosť a konármi kontrola. Týranie je protikladom úcty. Tyrani sa nemôžu zmeniť, iba ak by prekonali svoje kľúčové presvedčenie – neúctu voči svojim partnerkám.

Veľmi dobre si uvedomujú, čo robia – oveľa viac, než sa zdá. No aj ich podvedomé správanie je riadené ich základnými postojmi. Tyrani nie sú ochotní prestať týrať. Nie je to o tom, že by nemohli. Nechcú sa vzdať moci a kontroly.

1 komentár

Komentáre sú uzavreté.